​ 

พราะคุณภาพบ้าน คือสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับลูกค้า
ตลอดระยะเวลาของการก่อสร้างจะมีการ ควบคุมดูแล คุณภาพงานก่อสร้าง ในทุกขั้นตอนทุกรายละเอียด
อย่างใกล้ชิด


การควบคุมคุณภาพ

ารควบคุมคุณภาพ

การควบคุมคุณภาพของการออกแบบบ้าน บ้านทุกแบบได้ผ่านการตรวจสอบ เพื่อให้ได้แบบบ้านที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ครบครันด้วยพื้นที่ใช้สอยและมีดีไซน์ที่สวยงาม ทันสมัย ตรงตามความต้องการของลูกค้า

การตรวจสอบคุณภาพส่วนโครงสร้างบ้าน บ้านทุกหลังที่เราได้สร้างนั้น มีคุณภาพมั่นคง แข็งแรง และเป็นมิตรต่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม (Green Technology) ซึ่งได้รับความเชื่อถือและวางใจมา ยาวนาน

การตรวจสอบคุณภาพระหว่างก่อสร้าง เรามีวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง และพร้อมเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าตลอด ระยะเวลาของการก่อสร้าง เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้แก่ลูกค้า

การตรวจก่อนการส่งมอบงาน ก่อนที่บ้านแต่ละหลังจะถูกส่งมอบให้ลูกค้า จะมีการตรวจสอบบ้านขั้นสุดท้ายก่อนการส่งมอบ ซึ่งบ้านทุกหลังจะต้องได้มาตรฐานตรงตามที่กำหนดไว้ เพื่อให้บ้านทุกหลังที่เราสร้างมีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมกันทุกหลัง

©Copyright TANASINTAWEESUB Company limited, 2016. All rights reserved.